ANBI

U mag een schenking aan stichting Zusters in Rwanda aftrekken van de Belastingdienst omdat wij een ANBI status hebben. ANBI staat voor 'algemeen nut beogende instelling'. (Let op: voor April 2018 droeg de stichting de naam Stichting Vrienden voor Abaja ba Kristo)

De overheid heeft in 2013 bepaald dat de verstrekking van informatie door goede doelen via internet een wettelijke voorwaarde wordt voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status. Hieronder vindt u deze informatie betreffende stichting Zusters in Rwanda.

Op de website www.anbi.nl vindt u meer algemene informatie.