Landbouw

Landbouw

In 2004 zijn de diaconessen begonnen met een opleidingsproject voor boeren in Rubengera en omgeving. Elke jaar worden 150 boeren en boerinnen geselecteerd die zowel theoretisch als praktisch onderwijs krijgen over allerlei onderwerpen die met landbouw te maken hebben. Door middel van zelfhulp groepen en micro-kredieten verbetert de levensstandaard van de deelnemers aanzienlijk.

Op de landbouwgrond van de diaconessen (acht hectare) worden verschillende gewassen verbouwd en er worden champignons gekweekt. Ook zijn er stallen voor koeien en varkens. Met de opbrengst van de landbouw en veeteelt kunnen de zusters voor een groot deel in hun eigen onderhoud voorzien. Bovendien dragen de zusters op deze manier bij aan duurzame landbouw en aan voedselzekerheid.