Onze projecten

De zustergemeenschap in Rubengera doet veel voor de plaatselijke bevolking op het gebied van onderwijs, landbouw, (gezondheids)zorg en geestelijke verzorging. De zusters daar leiden verschillende projecten en worden hierbij gesteund door de Stichting Vrienden van Zusters in Rwanda in Amerongen. Met verschillende projecten in Rubengera, Rwanda wordt de bevolking geholpen en ondersteund. Het is de bedoeling dat de mensen in Rwanda zo snel als mogelijk zelfstandig kunnen zijn en in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Een goede basis wordt gelegd via het onderwijs. Zo zijn de zusters in 2017 hun eigen kleuterschool gestart. In de zomer van 2018 hopen de zusters de eerste steen van een nieuw te bouwen basisschool te leggen. Naast sponsoring worden hiervoor fondsen aangeschreven en wordt een beroep gedaan op individuele donateurs. Nog altijd laat de genocide in Rwanda zijn sporen na. De zusters zijn dan ook begaan met het lot van de vele weeskinderen.