Onze projecten

De zustergemeenschap in Rubengera doet veel voor de plaatselijke bevolking op het gebied van onderwijs, landbouw, (gezondheids)zorg en geestelijke verzorging. De zusters leiden verschillende projecten en worden hierbij gesteund door de Stichting Vrienden van Zusters in Rwanda te Amerongen. Het doel is mensen in Rwanda op weg te helpen naar zelfstandigheid en het verwerven van inkomen. Een goede basis wordt gelegd via het onderwijs. Zo zijn de zusters in 2017 hun eigen kleuterschool gestart, waar ook kinderen uit de armste gezinnen een plek krijgen. Vanuit een steunfonds wordt voor deze kinderen het schoolgeld, het uniform en de maaltijd betaald. In  2019 hopen de zusters de eerste steen van een nieuw te bouwen lagere school te leggen. Naast sponsoring worden hiervoor fondsen aangeschreven en wordt een beroep gedaan op individuele donateurs.

Nog altijd laat de genocide in Rwanda zijn sporen na. De zusters zijn dan ook begaan met het lot van de vele weeskinderen.