Onderwijs is het krachtigste wapen om de wereld mee te veranderen (Nelson Mandela).

Daarom zetten wij ons in voor de bouw van een basisschool voor de kinderen in Rubengera. Helpt u mee? Uw gift o.v.v. Basisschool is van harte welkom op: NL 07 RABO 0155769707 van Stichting Vrienden van Zusters in Rwanda. 

Dienen met hart en handen

De diaconessen dienen met hart en handen: onderwijs en medische zorg, watervoorziening en landbouwontwikkeling, opvang van weeskinderen en hulp aan ouderen, diaconale en pastorale hulp. Op veel terreinen van het leven zijn de diaconessen mensen tot steun.

 

Blijf op de hoogte en ontvang onze nieuwsbrief

Bidden voor Zusters in Rwanda

"…terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen." (Efeze 6 vers 18)